22.10.13

ΔΕφΑθ 1005/2013: Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων


   Η απαγόρευση της κατοχής, από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, κινητού τηλεφώνου μέσα στα εξεταστικά κέντρα είναι απόλυτη, δηλαδή δεν απαιτείται για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων να αποδειχθεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον εξεταζόμενο μαθητή κατά τρόπο που δολιεύεται η διαδικασία των εξετάσεων, αλλά αρκεί η διαπίστωση ότι αυτός φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο. 

ΠΗΓΗ:  http://www.defeteio-ath.gr

494/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.Συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναιρέσεως αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου με την οποία αφενός ακυρώθηκε απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ επί αιτήσεως θεραπείας και αφετέρου κρίθηκε ότι ο υποβληθείς λογαριασμός είχε εγκριθεί αυτοδικαίως. Μη αυτοδίκαιη πλέον έγκριση λογαριασμού μετά πάροδο μηνός από την υποβολή του, ο λογαριασμός θεωρείται μεν εγκεκριμένος, η Διοίκηση όμως διατηρεί την εξουσία, και μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού, να προβεί σε έλεγχο αυτού, αρνούμενη, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει ποσά ή αναζητώντας, κατά τις κείμενες διατάξεις (του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου) ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του επίμαχου λογαριασμού. Με ειδικότερες γνώμες μετεχόντων δικαστών και με μειοψηφία. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 1208/2012 ΣΤΕ.

ΠΗΓΗ: http://www.defeteio-ath.gr

21.10.13

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2656/18.10.2013
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000/2/234-γ/ΦΕΚ Β 2631/17.10.2013
Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

10.10.13

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το επίδομα των 176 ευρώ

Στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παρέπεμψε το Εργατικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου το ζήτημα της καταβολής ή όχι του επιδόματος των 176 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα, ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που απασχολεί μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. 

9.10.13

ΣτΕ Ολ. 3354/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΣτΕ Ολ. 3354/2013
Δημόσιοι Υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων που προβλέπουν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως με ορθολογικό τρόπο. Αντίθεση διατάξεων άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το άρθρο 103 Σ και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Βάσιμη αίτηση ακύρωσης (Ειδικώτερες γνώμες - Αντίθετη μειοψηφία).