31.5.12

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων:

30.5.12

Περιορισμούς στη δόμηση των ημιυπαίθριων θέτει το ΣτΕ

Εφόσον υπάρχει σε ακίνητο υπέρβαση, δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα (όπως είναι το «κλείσιμο» ημιυπαίθριων χώρων), δεν μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στο ίδιο ακίνητο.

24.5.12

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ


ΤρΔΠρΠειρ 3007/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Προθεσμία άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον άμεσα ασφαλισμένο και τους δικαιοδόχους του μετά το θάνατό του.

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1056 ΦΕΚ 756/Β/14.3.2012

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

19.5.12

Απόφαση ειρηνοδικείου Αιγίου για διαγραφή του 78 τοις εκατό χρέους άνεργης εγκύου δανειολήπτριας

Με την υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αιγίου αποφάσισε σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, η οποία είχε περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αν και δεν έκανε δεκτό το αίτημα διευθέτησης των χρεών με μηδενική καταβολή, έκρινε ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 150 ευρώ για τέσσερα χρόνια προς μερική εξόφληση των οφειλών. Το συνολικό ποσό της αρχικής οφειλής της οφειλέτριας προς τις πιστώτριες τράπεζες ήταν 33.349,24 ευρώ.18.5.12

ΕΑ ΣτΕ 180/2012

Απαγόρευση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών/αυθαίρετων αλλαγών χρήσεως στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεπομένων στον αρχικό νόμο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β του ν. 4014/2011) και διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως.

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κρίθηκε ότι καθώς το καθαρό εισόδημα της οφειλέτιδας αιτούσας είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των μηνιαίων στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της και ενόψει και της αδυναμίας της να βρει εργασία, θα πρέπει οι μηνιαίες καταβολές να ορισθούν μηδενικές. Ορισμός νέας δικασίμου για να εξετάσει το δικαστήριο αν μετά την πάροδο έτους από την έκδοση της παρούσας απόφασης επέλθει θετική μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της αιτούσας. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Κρίθηκε ότι υπό τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αιτούσας, η κύρια κατοικία της θα πρέπει να εξαιρεθεί χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεωθεί να ικανοποιήσει τους πιστωτές της με την καταβολή χρηματικού ποσού.

ΕΤΑΚ 2009

Ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να σταλούν τα εκκαθαριστικά ΕΤΑΚ 2009 τα οποία, είναι μεν έτοιμα από τα τέλη του περασμένου έτους, αλλά υπό την προοπτική της κάλπης είχαν μείνει στα αζήτητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

15.5.12

Νέες διευκρινίσεις για το τέλος ακινήτων

Οδηγίες από την κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το τέλος ακινήτων του 2012 και αν αυτό θα καταβληθεί όπως πέρυσι, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, αναμένει η ΔΕΗ.

11.5.12

ΝΕΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Για μία ακόμη φορά καταδικάσθηκε η Ελλάδα για την έλλειψη πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 13 της ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με την απαγόρευση της απάνθρωπης μεταχειρίσεως του άρθρου 3 της Συμβάσεως.

10.5.12

ΝΕΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Με απόφαση της 3ης Μαΐου 2012, το Ευρωπαΐκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απεφάνθη ότι στην υπόθεση SETA v. GREECE AND GERMANY υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με την εύλογη διάκρεια της διαδικασίας.

9.5.12

Συνταγματική η ρύθμιση που προβλέπει δυνατότητα ασκήσεως Εφέσεως σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές, αφού καταβληθεί πρωτίστως η μισή οφειλή

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (διαδικασία πρότυπης δίκης) είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η νομοθετική εκείνη ρύθμιση που προβλέπει ότι για να μπορεί να κατατεθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια έφεση επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων πρέπει πρώτα να καταβληθεί το 50% του οφειλομένου ποσού, διαφορετικά η έφεση θα απορρίπτεται.

8.5.12

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 54/Α'/14-03-2012) τίθεται και επίσημα σε ισχύ το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει αυστηρές ποινές για τους επίορκους δημόσιους λειτουργούς, ενώ, αλλάζει ταυτόχρονα και η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΣτΕ.ΕπΑν 180/2012

Αυθαίρετη δόμηση - Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Αναστολή εκτέλεσης -.


Τροποποίηση των αρχικών διαδικαστικών προϋποθέσεων για την απόδειξη της κατασκευής των αυθαιρέτων. Κρίθηκε ότι πρέπει να διαταχθεί ως πρόσφορο μέτρο μέχρι την έκδοση της σχετικής οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακύρωσης η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεπόμενων στον αρχικό νόμο (άρθρο 24 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4014/2011) και η διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα δικαιολογητικά αυτά (δηλ. αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως.

Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 7.3.2012

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 25ο, σε συμβούλιο)
Αριθμός 1711/2012


... δεν συνιστά βλάβη η επικαλούμενη από την αιτούσα βλάβη της από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού αυτή ως συνδεόμενη με την έκδοση εντολής διακοπής συνδέσεως από το Υπουργείο Οικονομικών παρίσταται έμμεση και ενδεχόμενη. Εξάλλου, αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δύναται να προβεί σε διακανονισμό ή ρύθμιση για την εξόφληση του ένδικου τέλους.

3.5.12

Παραμονή στα βαρέα με 47 ευρώ το μήνα

Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Τη δυνατότητα εξαγοράς και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλονται, με βάση το ν. 4075/12, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη.

2.5.12

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176€ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


 
Μέχρι πρότινος η νομολογία δεχόταν ότι η εν λόγω παροχή αποτελεί στην πραγματικότητα προσαύξηση μισθού των δικαιούχων υπαλλήλων, εντασσόμενη στις τακτικές αποδοχές τους και θα πρέπει να χορηγείται αδιακρίτως σε όλο το προσωπικό (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) των οικείων Διοικητικών φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που υπάγονταν (μέχρι την 31.12.2003) στο μισθολογικό καθεστώς του Ν. 2470/1997 αλλά και στο, βάσει του Ν. 3205/2003, προϊσχύον από 1.1.2004 μισθολογικό καθεστώς (με τον Ν. 4024/2011 εισήχθη νέο μισθολόγιο), ανεξαρτήτως των ιδιαιτέρων όρων εργασίας τους και κατά τρόπο μη συναρτώμενο με κλαδικές ή άλλου είδους εργασιακές ιδιαιτερότητες.
          Πολλοί από τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη και, ειδικότερα, στα κατά τόπον αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία, ζητώντας να καταδικασθεί το Ελληνικό Δημόσιο στην καταβολή του εν λόγω ποσού, το οποίο, μη νομίμως, δεν τους είχε καταβάλει επί μακρό χρονικό διάστημα.
          Εν τούτοις, η υπόθεση, εκκρεμούσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και, ως εκ τούτου, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία δεν όριζαν ημερομηνίες δικασίμων, ο προσδιορισμός των οποίων απαιτεί ούτως ή άλλως πέντε (5) έτη κατά μέσο όρο, έως ότου αποφανθεί οριστικώς και αμετακλήτως το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.
          Ήδη, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 792/2012 Απόφασή του απεφάνθη ότι το επίδομα των 176 € δεν συνιστά προσαύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και ότι όσοι το διεκδικούν, έχοντας ασκήσει τα σχετικά ένδικα βοηθήματα, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Λόγω, όμως, της μείζονος σπουδαιότητας του θέματος, παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Διαβάστε την Απόφαση:


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τροποποίηση άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Ποιοι συνταξιούχοι εξαιρούνται από τις μειώσεις

Οι κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεων, διευκρινίζονται σε επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.