22.10.13

ΔΕφΑθ 1005/2013: Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων


   Η απαγόρευση της κατοχής, από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, κινητού τηλεφώνου μέσα στα εξεταστικά κέντρα είναι απόλυτη, δηλαδή δεν απαιτείται για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων να αποδειχθεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον εξεταζόμενο μαθητή κατά τρόπο που δολιεύεται η διαδικασία των εξετάσεων, αλλά αρκεί η διαπίστωση ότι αυτός φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο. 

ΠΗΓΗ:  http://www.defeteio-ath.gr