19.5.12

Απόφαση ειρηνοδικείου Αιγίου για διαγραφή του 78 τοις εκατό χρέους άνεργης εγκύου δανειολήπτριας

Με την υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αιγίου αποφάσισε σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, η οποία είχε περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αν και δεν έκανε δεκτό το αίτημα διευθέτησης των χρεών με μηδενική καταβολή, έκρινε ότι πρέπει να γίνει ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 150 ευρώ για τέσσερα χρόνια προς μερική εξόφληση των οφειλών. Το συνολικό ποσό της αρχικής οφειλής της οφειλέτριας προς τις πιστώτριες τράπεζες ήταν 33.349,24 ευρώ.