14.3.14

ΣτΕ 3594/2013: ΛΥΣΗ ΕΠΕ-ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η λύση Ε.Π.Ε. επέρχεται αυτοδικαίως με μόνη την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, τυχόν δε απόφαση των εταίρων για αναβίωση συνιστά ίδρυση νέας εταιρείας και, ως εκ τούτου ο κατά τον χρόνο λύσεως της εταιρείας διαχειριστής της ευθύνεται για τα χρέη της από φόρους εισοδήματος και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους.