7.3.14

ΣτΕ 174/2014: ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΓΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ


 (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΓΑ και ιδιωτικού φορέα περιθάλψεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως ασφαλισμένων, έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Επιβολή κυρώσεων σε ιδιωτική κλινική λόγω παράβασης όρων της σύμβασης. Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος και της υπάρξεως αντίθετης νομολογίας, η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση (ζητείτο η αναίρεση της υπ΄ αριθμ. 3828/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).