5.10.12

ΔΕΕ: Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες όταν σε αυτούς προβλήθηκε άρνηση επιβιβάσεως

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες όταν σε αυτούς προβλήθηκε άρνηση επιβιβάσεως λόγω της αναδιοργανώσεως της πτήσεώς τους εξαιτίας απεργίας στο αεροδρόμιο εκδηλωθείσας δύο ημέρες προηγουμένως.
Η αποζημίωση λόγω αρνήσεως επιβιβάσεως καλύπτει όχι μόνον τις καταστάσεις υπεράριθμων κρατήσεων, αλλά και εκείνες που οφείλονται σε άλλους λόγους, ιδίως συνδεόμενους με τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αερομεταφορέα
.

Διαβ'αστε το δελτίο τύπου εδώ.