1.10.12

ΔΕΕ: Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου πρέπει να παρέχει τις ελάχιστες συνθήκες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου πρέπει να παρέχει τις ελάχιστες συνθήκες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο ακόμη και όταν ζητεί από άλλο κράτος μέλος, το οποίο θεωρεί αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση ασύλου, να αναδεχθεί τον αιτούντα άσυλο. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, κατ’ αρχήν, από τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως ασύλου μέχρι την πραγματική μεταφορά του αιτούντος άσυλο προς το αρμόδιο κράτος μέλος.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.