1.10.12

Απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις τα γαλλικά «προγράμματα περιόδου εμπορίας» στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά το διάστημα από το 1992 μέχρι το 2002

Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει ως απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις τα γαλλικά «προγράμματα περιόδου εμπορίας» στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά το διάστημα από το 1992 μέχρι το 2002. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις συγχρηματοδοτούνταν από τις εισφορές που κατέβαλλαν προαιρετικά οι ενδιαφερόμενες ενώσεις παραγωγών δεν εμποδίζει τον χαρακτηρισμό τους ως κρατικών ενισχύσεων.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.