4.4.12

ΕΔΔΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


«Συστημικό πρόβλημα» στην απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, διαπιστώνεται σε μια "πιλοτική" όπως χαρακτηρίστηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάστηκε η Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος σε μία δίκαιη και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δίκη καθώς και του δικαιώματος υποβολής σε μια ουσιαστική προσφυγή.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην απόφαση, η χώρα μας θα πρέπει, εντός ενός έτους, να λάβει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του συστημικού προβλήματος στην απονομή της Δικαιοσύνης. Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή προσφυγή του Ιωάννη Μιχελιουδάκη, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο στις 4 Σεπτεμβρίου 2010. Ενώ ο Μιχελιουδάκης καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών για ψευδορκία στις 5 Φεβρουαρίου του 2003, η συνολική διάρκεια της ποινικής διαδικασίας εναντίον του διήρκεσε πάνω από επτά χρόνια.
Δικαιώνοντας τον, το ΕΔΔΑ τού επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη 3.000 Ευρώ και υποχρέωσε την Ελλάδα να πληρώσει 1.230 Ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Από το 2001 μέχρι και το 2011, το Δικαστήριο έχει εκδώσει πάνω από 300 καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση του δικαιώματος προσφυγής σε μία δίκαιη και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δίκης.
Μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα, όπως η αύξηση του αριθμού των δικαστών, η κατασκευή νέων δικαστηρίων και η μηχανοργάνωση δεν οδηγούν στην επίλυση του συστημικού προβλήματος, που αφορά στην μεγάλη καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης στη χώρα.
Η υφιστάμενη κατάσταση, τονίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, είναι πλήρως ασυμβίβαστη με τα όσα προβλέπονται στη  Σύμβαση Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εξαιτίας της υποχρεώνεται η Ελλάδα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την επίλυση του συστημικού αυτού προβλήματος, υπό την παρακολούθηση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.