2.4.12

ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4014/2012 (ΦΕΚ Α’ 209/21.9.2011) αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων αυθαιρέτων περιέχει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1085 που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

 Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, που παρέχεται εφόσον ο αγοραστής είναι δικαιούχος πρώτης κατοικίας (αρ. 1 του ν.1078/1980), ισχύει και για τους τακτοποιούμενους χώρους, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης. Μάλιστα, εφόσον ο φόρος μεταβίβασης υποβληθεί παρότι ο χώρος είναι ήδη τακτοποιημένος και εμπίπτει στην απαλλαγή  α’  κατοικίας, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση και να του επιστραφεί ο φόρος ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
Για να ισχύσει η φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτου με χώρους που τακτοποιήθηκαν κατά το άρθρο 24 του ν. 4014/2011, θα πρέπει οι τακτοποιούμενοι χώροι να είναι κύριας χρήσης και να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο νόμο βεβαίωση του μηχανικού, που πιστοποιεί ότι έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση των τυχόν αυθαίρετων χώρων. Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας ή την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης για τους χώρους αυτούς, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της βεβαίωσης του μηχανικού και αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης του ν.4014/2011, η οποία εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.