28.3.12

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Τη διαδικασία αξιολογήσεων των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, ρύθμιση που θα κυρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, παρουσίασε πριν από λίγο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας.
Το ΠΔ ειδικότερα περιλαμβάνει τη διαδικασία καθορισμού συγκεκριμένων στόχων (στρατηγικοί στόχοι, ατομικοί στόχοι, δράσεις κλπ), βάσει των οποίων θα αξιολογούνται πρόσωπα και υπηρεσίες.


Καινοτομίες
- Αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο αρ. 4 του ν.4024
- Εισάγει σαφή κριτήρια αξιολόγησης
- Εισάγεται η αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένου στόχου και καθορισμένων όρων, με έλεγχο υλοποίησης στόχων
- Εισάγονται ποσοτικοποιημένοι δείκτες κρίσης
- Προβλέπεται ανά διετία αξιολόγηση οργανικών μονάδων βάσει του κοινού πλαισίου αξιολόγησης βάσει σαφών κανόνων.
- Προβλέπει όργανα αξιολόγησης ατομικά και συλλογικά
- Περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο αξιολόγησης και παρέχει δικαίωμα ένστασης
- Προβλέπει τη σύσταση Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης
- Συνδέεται η απόδοση με κίνητρα επίτευξης στόχων
- Αξιολογεί πρόσωπα και οργανικές μονάδες
Το ΠΔ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μιας εβδομάδας και στη συνέχεια θα προωθηθεί στο ΣτΕ για κύρωση.