14.5.13

ΕΔΔΑ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα με σχετική του απόφαση επί της υποθέσεως Ουγγαρέζας δημοσίου υπαλλήλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η επαχθής φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απόλυσής της, δέκα μόλις εβδομάδες πριν τη συνταξιοδότησή της, απομειώνει σημαντικά την περιουσία της και προσβάλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της στην ιδιοκτησία.

Παρά την επίκληση δημοσίου συμφέροντος από πλευράς του Ουγγρικού Δημοσίου προς αιτιολόγηση της επιβολής της σχετικής φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή της εν λόγω φορολογικής υποχρέωσης δύο μήνες πριν τη συνταξιοδότηση της προσφεύγουσας συνιστά ανεπίτρεπτη και απρόσμενη κρατική παρέμβαση, προσβάλλουσα την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια υπέρμετρη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην περιουσία και στην ιδιοκτησία του ατόμου.

ΠΗΓΗ:  http://www.lawnet.gr (Διαβάστε περισσότερα εδώ)