12.6.12

Απαλλαγή ειδικών αμοιβών από την φορολογία εισοδήματος

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τονίζοντας ότι πρέπει να παραμένει αφορολόγητη κάθε παροχή που λαμβάνει ο μισθωτός στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας του.


 Με την υπ’ αριθμό 1944/2012 απόφασή του το ΣτΕ επεσήμανε ότι, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας της παροχής, αυτή δεν αποτελεί στοιχείο της φορολογικής ύλης –ασχέτως της έμμεσης ωφέλειας που τυχόν πορίζεται ο μισθωτός – διότι δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού.
Σύμφωνα με το «Έθνος» η υπόθεση αφορούσε πάγια μηνιαία αμοιβή πανεπιστημιακών για την δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για τη συμμετοχή σε συνέδρια, όπως επίσης και το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας. Η απόφαση του ΣτΕ σημαίνει ότι οι πανεπιστημιακοί μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων στις εφορίες.

ΠΗΓΗ: http://www.lawnet.gr