16.10.12

ΔΕΕ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-364/10

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Η Σλοβακία δεν παραβίασε το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύοντας στον Πρόεδρο της Ουγγαρίας την είσοδο στην επικράτειά της.
Το γεγονός ότι ένας πολίτης της Ένωσης ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού κράτους είναι ικανό να δικαιολογήσει έναν περιορισμό, βάσει του διεθνούς δικαίου, της ασκήσεως του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.