9.7.12

ΓεΔΕΕ: Ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE (T‑60/10)


Ο θεατρικός οργανισμός The Royal Shakespeare Company επιτυγχάνει την ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE το οποίο είχε καταχωρίσει για ποτά άλλη επιχείρηση
Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το ΓΕΕΑ ορθώς αποφάσισε ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος με τη χρήση του σήματος αυτού να αντληθεί αθέμιτα όφελος από τη φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 

Η αυστριακή επιχείρηση Jackson International Trading ζήτησε από το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς), την καταχώριση του λεκτικού σημείου ROYAL SHAKESPEARE ως κοινοτικού σήματος για αλκοολούχα ποτά (μεταξύ άλλων για τη μπύρα και το ουίσκι) και για μη αλκοολούχα ποτά (μεταλλικό νερό, χυμοί φρούτων κ.λπ.), καθώς και για υπηρεσίες εστιάσεως. Το ΓΕΕΑ καταχώρισε το σήμα αυτό το 2003.
Το 2006, ο βρετανικός θεατρικός οργανισμός, The Royal Shakespeare Company, ζήτησε από το ΓΕΕΑ να ακυρώσει το σήμα αυτό, επειδή με τη χρήση του θα αντλούνταν αθέμιτο όφελος από τη φήμη των προγενέστερων σημάτων του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το κοινοτικό σήμα RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, το οποίο καταχωρίστηκε το 1999, μεταξύ άλλων, για θεατρικές παραστάσεις. Με απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2009, το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ κήρυξε την ακυρότητα του προσβαλλόμενου σήματος ROYAL SHAKESPEARE, για τον λόγο ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος με τη χρήση του σήματος αυτού να αντληθεί αθέμιτο όφελος από τη φήμη του προγενέστερου σήματος RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.
Με την απόφασή του της 6ης Ιουλίου 2012, το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση περί κηρύξεως της ακυρότητας και απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η Jackson International Trading κατά της αποφάσεως αυτής.
Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει, πρώτον, ότι το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ ορθώς διαπίστωσε την ομοιότητα των δύο σημάτων και έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος συσχετίσεως. Πράγματι, δεδομένου ότι το προσβαλλόμενο σήμα αποτελείται αποκλειστικά από το κύριο και διακριτικό στοιχείο του προγενέστερου σήματος, δηλαδή την έκφραση «royal shakespeare», τα δύο σήματα είναι οπτικά, ηχητικά και εννοιολογικά παρόμοια, κατά τρόπο ώστε ο μέσος καταναλωτής να συνδέει τα δύο μεταξύ τους.
Δεύτερον, ορθώς το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ διαπίστωσε ότι η φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος επεκτείνεται στο ευρύ κοινό. Πράγματι, πρόκειται κυρίως για τη φήμη του προγενέστερου σήματος όσον αφορά υπηρεσίες θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η Jackson International Trading, είναι υπηρεσίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, και όχι σε περιορισμένο τμήμα του η σε μία ελίτ.
Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η Jackson International Trading δεν αμφισβητεί το συμπέρασμα του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ ότι το σήμα RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY χαίρει στο Ηνωμένο Βασίλειο «εξαιρετικής» φήμης για υπηρεσίες «θεατρικών παραστάσεων». Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι αυτή η φήμη αρκεί προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη φήμης στο επίπεδο της Ένωσης.
Τέταρτον, με την χρήση του προσβαλλόμενου σήματος, η Jackson International Trading θα επωφελούνταν από την έλξη που ασκεί το προγενέστερο κοινοτικό σήμα, τη φήμη και το κύρος του για τα δικά της προϊόντα (μπύρα και άλλα ποτά) και υπηρεσίες. Πράγματι, στην αγορά των ποτών, τα προϊόντα θα προσέλκυαν την προσοχή των καταναλωτών με τη σύνδεση με τον θεατρικό οργανισμό The Royal Shakespeare Company και το προγενέστερο σήμα του, πράγμα που θα της παρείχε εμπορικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών της. Το οικονομικό αυτό πλεονέκτημα έγκειται στην εκμετάλλευση των προσπαθειών που έχει καταβάλει ο The Royal Shakespeare Company για να εδραιώσει τη φήμη και το κύρος του προγενέστερου σήματός του, χωρίς καταβολή σχετικής αμοιβής. Αυτό όμως είναι όφελος το οποίο αντλεί αθέμιτα η Jackson International Trading από τη φήμη του προγενέστερου σήματος.
Πέμπτον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ έκρινε ότι η Jackson International Trading δεν απέδειξε την ύπαρξη νόμιμης αιτίας για τη χρήση του προσβαλλόμενου σήματος.
Ως εκ τούτου, ορθώς το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ κήρυξε την ακυρότητα του σήματος ROYAL SHAKESPEARE το οποίο είχε προηγουμένως καταχωριστεί υπέρ της Jackson International Trading.
Διαβάστε την απόφαση εδώ