2.7.12

Οδηγίες του ΙΚΑ για την κατά προτεραιότητα εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων ασφαλισμένων σε εργασιακή εφεδρεία

Με την εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο υπ’ αριθμό 49 η Διεύθυνση υπενθύμισε την εκ νόμου –άρθρο 1 ν.4038/2012- υποχρέωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών να ολοκληρώνουν κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης για τους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι βάσει της παραπάνω διάταξης από την στιγμή κατάθεσης των δικαιολογητικών ισχύει τετράμηνη προθεσμία για έκδοση της απόφασης. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί δείγμα της ειδικής μέριμνας που επιφυλάσσει ο νομοθέτης σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία, λόγω της οποίας βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση, που επιβάλλει την ταχεία εξέταση των αιτημάτων συνταξιοδότησής τους.


Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ.