5.11.12

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Μελέτης Μουστάκας στις 24 και 25 Οκτωβρίου, αντίστοιχα στο Βόλο και στη Λάρισα έδωσε διάλεξη στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου με θέμα: "Οι αλλαγές που επέφερε στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης". Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, αντίστοιχα στο Βόλο και στη Λάρισα ο κ. Μουστάκας στο πλαίσιο των ιδίων διαλέξεων παρουσίασε το θέμα "Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη".