26.11.12

ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣΝέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει η πρόταση του φορολογικού νομοσχεδίου που παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

Η νέα προτεινόμενη φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οδηγεί σε μείωση του φόρου για ετήσιο εισόδημα ως 25.000 ευρώ και σε αύξηση του φόρου για τα υψηλότερα. Ειδικότερα προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 21% για ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, συντελεστής 36% για εισόδημα από 25.001 ευρώ έως 48.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον.
Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται ως εξής:
- Για εισόδημα μέχρι 18.000 ευρώ κατά 1.950 ευρώ
- Για εισόδημα πάνω 18.000 έως και 29.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά πενήντα ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος
- Για εισόδημα άνω των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περιορίζεται κατά εκατό ευρώ ανά χίλια ευρώ εισοδήματος.
Η κλίμακα που προβλέπεται να ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει φορολογικό συντελεστή 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον.
Στην πρόταση του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η κατάργηση μιας σειράς δαπανών, όπως τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοικίων παιδιών που σπουδάζουν, διδάκτρων φροντιστηρίων και ασφαλίστρων που έως τώρα μείωναν το φόρο εισοδήματος. Διατηρούνται ως δαπάνες που μειώνουν το φόρο μόνο τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, διατροφής πρώην συζύγων και οι δωρεές από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει και ο τελικός φόρος για κάθε φορολογούμενο.
 
Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει τα ακόλουθα:
* Τη μείωση κατά 20% των τεκμηρίων διαβίωσης ΙΧ αυτοκινήτων ως και 1.600 κυβικά εκατοστά. Έτσι τα προτεινόμενα τεκμήρια διαμορφώνονται ως εξής: Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης για ΙΧ αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά μειώνεται στα 3.200 ευρώ έναντι 4.000 ευρώ σήμερα. Για αυτοκίνητα πάνω από 1.200 κυβικά εκατοστά η τεκμαρτή ή δαπάνη θα αυξάνεται κατά 480 ευρώ ανά 100 κ.ε αντί για 600 ευρώ ανά 100 κ.ε σήμερα. Για τα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα δεν προβλέπεται καμία αλλαγή.
* Τη θέσπιση κλίμακας αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Για εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 10% και για το υπερβάλλον 33%. Επιπλέον θα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από ενοίκια με συντελεστή 1,5% εφόσον η επιφάνεια της κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τμ ή 3% αν πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.
* Τη αύξηση στο 25% από 20% του συντελεστή φορολογίας αποζημιώσεων για το κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Τα άλλα κλιμάκια μένουν ως έχουν: Δηλαδή αποζημιώσεις ως 60.000 ευρώ παραμένουν αφορολόγητες, από 60.001 ευρώ ως 100.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Τέλος για αποζημιώσεις άνω των 150.001 ευρώ ο συντελεστής φορολογίας παραμένει στο 30%. Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι αυτή η κλίμακα φορολογίας εφαρμόζεται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Η πρόταση αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο φορολόγησης του εφάπαξ που καταβάλει το δημόσιο.
* Την θέσπιση φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμη και αν πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή. Ο συντελεστής φορολογίας καθορίζεται στο 20% ενώ προβλέπονται συντελεστές απομείωσης της αξίας των παλαιών ακινήτων ανάλογα με την παλαιότητά τους,.
* Την αύξηση στο 15% του συντελεστή φορολογίας των τόκων των καταθέσεων από 10% σήμερα.
* Την αύξηση από το 20% στο 26% του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων ενώ για τα μερίσματα προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 10% από 25% σήμερα.
* Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από κάθε φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος. Επίσης προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ