6.6.12

Ακυρώθηκε «μέχρι νεοτέρας» η καταβολή εισφορών μαζί με τις αποδοχές

Η κυβέρνηση δεν πήρε την εφαρμοστική απόφαση και το ΙΚΑ ανέστειλε το μέτρο «μέχρι νεοτέρας», την ώρα που τα Ταμεία ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας.

Αναστέλλεται προς το παρόν η εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.
Οπως είχε αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου, θα εφαρμοζόταν σύστημα ταυτόχρονης καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ.
Παράλληλα, δινόταν στους συνεπείς εργοδότες (που για τρεις μήνες θα κατέβαλαν στην ώρα τους μισθούς και εισφορές) έκπτωση 5% για κάθε επόμενη καταβολή εισφορών, εάν ήταν ενήμεροι ως προς παλαιότερες υποχρεώσεις.
Η εφαρμογή του μέτρου επρόκειτο να ξεκινήσει από 1/6/2012, όπως άλλωστε προέβλεπε ο νόμος Ν.4075/ 2012. (Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ασφαλιστικών φορέων).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναστολή αποφασίστηκε επειδή δεν έχει εκδοθεί έως τώρα, σχετική εφαρμοστική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ