23.4.12

Πρώτη αίτηση στο ΣτΕ για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης

Το ποσό διεκδικεί ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την παραβίαση του δικαιώματος του σε ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε η πρώτη αίτηση Έλληνα  πολίτη με την οποία ζητάει να του καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο ως αποζημίωση 30.000 ευρώ, καθώς το δικαστήριο καθυστέρησε να εκδώσει την απόφαση του κατά 8 έτη, 6 μήνες και 18 ημέρες.
Το ποσό αυτό το διεκδικεί ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την παραβίαση του δικαιώματος του σε ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με την (νέα) ισχύουσα διαδικασία για την καταβολή αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης έκδοσης δικαστικής απόφασης από την ελληνική Δικαιοσύνη   προβλέπεται για πρώτη φορά  στα άρθρα 53 έως 58 του Ν. 4055/2012. Μέχρι τώρα οι Έλληνες πολίτες προσέφευγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν η ελληνική Δικαιοσύνη καθυστερούσε στην έκδοση απόφασης και οι καταδίκες της χώρας μας είναι ήδη αρκετές.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δικηγόρος από το Βόλο κατέθεσε στις 27 Ιουνίου 2003 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση της αίτησης αναβλήθηκε 11 φορές και τελικά πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2009.
Η διάσκεψη της υπόθεσης έγινε 4 μέρες μετά (9.2.2009), αλλά η απόφαση δημοσιεύθηκε επί έδρας 32 μήνες μετά (20.10.2011) και καθαρογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2012, όπου και έλαβε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 3267/2011 αποφάσεως του Γ' Τμήματος του ΣτΕ.
Ο δικηγόρος αναφέρει ότι αρχικά η υπόθεσή του προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 6 Μαΐου 2004, αλλά χωρίς ποτέ αυτό να το ζητήσει αναβλήθηκε 11 φορές.

Πηγή:  http://www.lawnet.gr